Bowling

 • K dispozici 2 připravené dráhy se Švýcarskou šňůrovou technologií stavění kuželek.
 • Speciálně upravená bowlingová dráha s mantinely vhodná pro děti. (zatím není, chystáme)
 • Každý měsíc soutěž o největší nához.
 • Pro fanoušky pořádáme vlastní amatérskou bowlingovou ligu.
 • Zdarma zapujčíme obuv.
 • Dráhy olejujeme ručně (každý druhý den).

Cena

 • do 19:00 - 250 Kč/hod
 • od 19:00 - 280 Kč/hod

Rezervace

Rádi byste si zamluvili stůl nebo bowlingovou dráhu? Zavolejte.

Bar (během otevírací doby):
+420 725 583 908

Provoz (i mimo otevírací dobu):
+420 725 572 498


Provozní řád

Vážení hráči bowlingu,

jsme rádi, že jste navštívili naši bowlingovou hernu a žádáme Vás o dodržování následujících pravidel. Pro provoz těchto drah, Vaši spokojenost a bezpečnost platí následující provozní řád:

 • Zájemci o pronájem drah jsou povinni se před vstupem do prostoru herny zaregistrovat u obsluhy drah
 • Vstup na dráhy je povolen pouze v obuvi určené pro bowling. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv, si ji musí zapůjčit
 • Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno.
 • Vstup na dráhy je povolen též ve vlastní bowlingové obuvi
 • Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán
 • Svévolná manipulace s příslušenstvím drah a zařízením herny je zakázána. Při jakékoliv závadě na dráze či ostatním zařízení okamžitě upozorněte obsluhu herny
 • Zařízení herny a dráhy neničte a používejte dle pravidel bowlingu, slouží i ostatním
 • Ukončení hry oznamte obsluze, na základě odehraného času vám bude vystaven účet
 • Rezervace dráhy je zákazníkovi blokována 10 minut, pak má obsluha herny právo dráhu pronajmout jinému zákazníkovi. Žádáme zákazníky o včasné zrušení rezervace, pokud se nemůžete dostavit v objednaný čas
 • Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky
 • Za poškození soukromých bowlingových koulí nenese herna odpovědnost
 • Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán
 • Na podavači koulí může být maximálně 10 koulí. Větší počet koulí může způsobit přetížení výtahu koulí a jeho poškození
 • Hráč vyčká s odhodem koule na zvednutí závory před kuželkami. Předčasný odhoz vede k chybě stroje a jeho zastavení, v horším případě koule narazí do závory a poškodí ji. Při úmyslném poškození je hráč odpovědný za způsobenou škodu na zařízení.
 • Při porušování tohoto provozního řádu může být hráč vykázán z prostoru herny bez náhrady.

Bowlingová liga

Bowlingová liga začala na konci února 2020 a jsou odehraná dvě kola.

Nyní, vzhledem k situaci uzavření sportovišť a barů, je liga přerušena.

Pokračovat bude po zrušení zákazu provozu.


Největší náhozy

Prosinec

 1. Bob 234
 2. Pavka 222
 3. Vávra 188

Leden

 1. Jiří 236
 2. Kára 233
 3. Luboš 206

Únor

 1. Bob 234

Březen

 1. Pavka 213